Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Thưởng Thức Anh Em Siêu Quậy Và Đảo Của Dân Ngụ Cư Chỉ Với 50.000Đ tại CGV

từ 16/06 đến 26/06/2017, Hệ thống rạp CGV ,

Từ 16/06/2017, các fan có cơ hội thưởng thức 2 bộ phim Anh Em Siêu QuậyĐảo Của Dân Ngụ Cư với mức giá vé siêu hấp dẫn chỉ 50.000đ tại rạp CGV!