Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Thưởng thức Suất Chiếu Sớm Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng tại Lotte Cinema

từ 21/12 đến 22/06/2017, Hệ thống rạp Lotte ,

Suất Chiếu Sớm Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng


Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ 21-22.06.2017 

Nội dung:
+ Suất chiếu sớm đặc biệt của phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng
+ Combo phim với ly nước và topper hình Transformers