Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Thưởng thức Suất Chiếu Sớm Despicable Me 3 tại Lotte Cinema

từ 27/12 đến 29/06/2017, Hệ thống rạp Lotte ,

Suất Chiếu Sớm Despicable Me 3


Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ 27-29.06.2017 

Nội dung:
+ Suất chiếu sớm đặc biệt của phim Despicable Me 3
+ Combo phim với ly nước hình nhóc Minions đang có bán tại rạp