Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Suất Chiếu Đặc Biệt - Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng tại CGV

từ 21/12 đến 22/06/2017, Hệ thống rạp CGV ,

Thưởng thức bộ phim bom tấn Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng trước ngày công chiếu với Suất Chiếu Sớm chỉ trong hai ngày từ 21, 22/06/2017 tại CGV Cinemas!