Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Rạp Đỉnh Quá, Giá Vé Chỉ 49.000Đ tại hệ thống rạp CGV

từ 09/06 đến 19/06/2017, Hệ thống rạp CGV ,

Từ ngày 09/06/2017, CGV áp dụng chính sách giá mới cực kỳ hấp dẫn nhằm mang lại trải nghiệm điện ảnh đẳng cấp và xóa bỏ rào cản về giá cho các khách hàng.