Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Hệ thống rạp Touch Cinema

Gia Lai

Bảng giá vé hệ thống rạp Touch Cinema

VÉ 2D GHẾ THƯỜNG (Giá 01/ Ghế)
THỜI GIAN Người lớn Sinh viên Trẻ em
THỨ 2 - 4 - 5

Suất đầu
45k 40k
THỨ 2 - 4 - 5

Suất trước 17h
50k 45k 40k
THỨ 2 - 4 - 5

Suất sau 17h
60k 55k 45k
THỨ 3
45k 40k
THỨ 6 - 7 - CN

Suất trước 17h
70k 65k 50k
THỨ 6 - 7 - CN

Suất sau 17h
75k 70k 55k
NGÀY LỄ
80k 60k


VÉ 3D GHẾ THƯỜNG (Giá 01/ Ghế)
THỜI GIAN Người lớn Sinh viên Trẻ em Người cao tuổi
THỨ 2 - 4 - 5

Suất trước 17h
70k 65k Không áp dụng
THỨ 2 - 4 - 5

Suất sau 17h
85k 75k 65k Không áp dụng
THỨ 3
60k
THỨ 6 - 7 - CN

Suất trước 17h
85k 75k 70k Không áp dụng
THỨ 6 - 7 - CN

Suất sau 17h
100k Không áp dụng 80k 90k
NGÀY LỄ
100k 80k Không áp dụng

Vé trẻ em: Áp dụng cho trẻ em cao dưới 1m2

Ngày lễ: 01/01, 14/02, 08/03, 10/3 (Âm lịch), 30/04, 01/05, 02/09, 24/12 và Tết Nguyên Đán